Rejestracja


  • ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST ETOS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY BYSEWSKIEJ 23
  • PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE.
  • KAŻDEJ OSOBIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIA. W CELU ZMIANY DANYCH LUB ICH POPRAWIENIA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ETOS S.A DZIAŁ MARKETINGU UL. BYSEWSKA 23, 80-298 GDAŃSK LUB MAILOWO NA ADRES: MARKETING@ETOS.PL