NEWS » DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST

DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST

 

Organizatorzy zawodów Diverse Downhill Contest zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym „DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST”.

Wybierz się na najważniejsze wydarzenie downhillowe 26-27 kwietnia 2014, zabierz ze sobą przyjaciół! Wczuj się w rolę fotoreportera, wybierz swoje najlepsze zdjęcia relacjonujące zawody Diverse Downhill Contest w Wiśle i prześlij je do nas
do końca kwietnia. My umieścimy je w albumie „DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST” na naszym profilu Facebooka: https://www.facebook.com/downhillcontest do 1 maja 2014 roku.

Autor zdjęcia, które otrzyma największą liczbę „polubień” wygrywa główną nagrodę - niezawodną w sportach ekstremalnych kamerkę GoPRO HERO3+ Black Edtion
(I miejsce). Za II i III miejsce nagrody od sponsorów - ciuchy od Diverse oraz puszki Monster Energy. Najlepsze zdjęcia będą wyróżnione w galerii na głównej stronie zawodów: http://www.downhillcup.eu/downhill,galeria.html.

I etap – wysłanie zdjęć – od 27 do 30 kwietnia
II etap – zamieszczenie zdjęć na Facebooku i rozpoczęcie głosowania – 1 maj
III etap – wyłonienie zwycięzcy poprzez zebranie największej ilości „lajków” do 8 maja

 

Szczegóły na:
https://www.facebook.com/downhillcontest
http://www.downhillcup.eu

Regulamin konkursu „DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania „DIVERSE DOWNHILL FOTO
CONTEST”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników
konkursu oraz jego Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest SPORTAINMENT.
3. Fundatorem nagród w Konkursie są Partnerzy konkursu oraz Organizator Konkursu.
4. Konkurs rozpocznie się 27.04.2014 r. i potrwa do odwołania.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przedmiotem konkursu jest wybór subiektywnie najlepszych i najciekawszych zdjęć
relacjonujących zawody Diverse Downhill Contest 2014.
2. Konkurs organizowany jest na stronie Facebook.pl.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy wcielą się w rolę fotoreportera na
wydarzeniu Diverse Downhill Contest 2014 w Wiśle.
4. Uczestnicy Konkursu przesyłają swoje najlepsze prace na adres mailowy:
media@downhillcup.eu od 27 kwietnia do 30 kwietnia br. Organizator zamieszcza je do
1 maja w galerii w albumie Konkurs, przy czym jeden użytkownik może przesłać
maksymalnie 5 zdjęć do Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia mogą zostać niedopuszczone do Konkursu na
podstawie decyzji Organizatora. W szczególności odrzucone mogą zostać prace:
· niezgodne z tematyką Konkursu,
· niecenzuralne.
III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Głosowanie polega na "lajkowaniu" zdjęcia. Głosować mogą wszyscy użytkownicy
Facebooka. Autor fotografii, która od 1 maja do 8 maja zbierze największą ilość
"polubień", zostanie zwycięzcą konkursu.
3. Po 8 maja Organizator zliczy „polubienia” i ogłosi wyniki w usłudze Facebook i innych.
Organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich laureatów o wygranej drogą
elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości na Facebook’u. Wiadomości zostaną
wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu na stronach.
4. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku,
przesłanych prac i zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia
i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za
przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie
prac w sekcji konkursowej Downhillcup.eu oraz w usłudze Facebook.
5. Autorzy zdjęć z chwilą nadesłania zdjęć konkursowych upoważniają Organizatora do
korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich
w dowolnej formie i dowolną techniką, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania ich
we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu oraz później.
IV. NAGRODY
I miejsce – kamerka GoPRO HERO3+ Black Edtion
II miejsce - ciuchy Diverse + puszki Monster Energy
III miejsce – ciuchy Diverse + puszki Monster Energy
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie,
że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia
oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik
wyraża zgodę na publikację prac i zdjęć przez Organizatora.
2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator nabywa do niej autorskie prawa
majątkowe, w szczególności:
· prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera
lub innych nośnikach,
· prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wyświetlania,
· prawo do udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii,
· prawo do publicznej prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników po każdym z etapów konkursu.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: media@downhillcup.eu.
3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon
kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia
drogą e-mailową lub telefoniczną.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Downhillcup.eu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów
niniejszego Regulaminu.
Oficjalna strona: http://www.downhillcup.eu/.
Oficjalny profil na Facebook’u: http://www.facebook.com/downhillcontest.
Organizator: SPORTAINMENT
Więcej informacji na: www.sportainment.pl.


ARCHIWUM WIĘCEJ

DIVERSE DOWNHILL CONTEST - WYWIAD Z TOMKIEM GAGATEM
2016-08-18

Odliczanie trwa, natomiast my przed tą „burzą“ zadaliśmy Tomkowi Gagatowi, współwłaścicielowi Agencji Sportainment – organizatora zawodów, kilka pytań na temat kulis takiego dużego wydarzenia, i nie tylko.Więcej »


DIVERSE DOWNHILL CONTEST W WIŚLE2015-08-11

Diverse Beskidia Downhill już jutro!2015-07-10

DIVERSE DOWNHILL CONTEST 2015-03-16

Mistrzostwa Polski Diverse Downhill Contest za nami2014-08-20

Fotorelacja Downhill Diverse Contest2014-07-23

MISTRZÓW POLSKI 2014 W KOLARSTWIE ZJAZDOWYM 2014-07-21

Diverse Downhill Conest już w najbliższy weekend2014-07-17

HELMET CAM Z TRASY MISTRZOSTW POLSKI DIVERSE DOWNHILL CONTEST 20142014-07-16

WHIP CONTEST, KINO PLENEROWE ORAZ INNE ATRAKCJE PODCZAS DIVERSE DOWNHILL CONTEST - GÓRA ŻAR2014-07-11

VIDEO - zapowiedź Mistrzostw Polski w Downhillu2014-07-07

KTO ZOSTANIE MISTRZEM POLSKI 2014 W DOWNHILLU?2014-07-03

DIVERSE DOWNHILL CONTEST NA GÓRZE ŻAR – STARTUJĄ ZAPISY DO MISTRZOSTW POLSKI W DOWNHILLU2014-06-20

Smolna Grill Contest już jutro! 2014-05-23

Już w sobotę Smolna Grill Contest!2014-05-19

OFICJALNY EDIT Z ZAWODÓW W WIŚLE2014-05-07

PUCHAR EUROPY W DOWNHILLU JUŻ W NAJBLIŻSZY WEEKEND W WIŚLE! 2014-04-24

SŁAWEK ŁUKASIK KONTRA MISTRZOWIE CZECH, SŁOWACJI, ROSJI I AUSTRII2014-04-23

DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST 2014-04-18

Puchar Europy w zjeździe na rowerach coraz bliżej... 2014-04-10

PUCHAR EUROPY DIVERSE DOWNHILL CONTEST JUŻ ZA MIESIĄC2014-04-03

Diverse Downhill Contest 2014 - rusza strona www.downhillcup.eu2014-02-25

Diverse wraca do gry! Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji2014-01-08